Planning an exam?

Have you finished your training and want to schedule your exam? Do you want to add, renew or re-validate a certain rating on your licence? Read on.

Types of exams

Take a look at the types of exams we currently offer. You’re sure to find what you’re looking for.

Initial examination

Revalidation
(revalidation)

Renewal
(renewal)

Extra information

Make sure your ELP is valid at the time of your exam.
Your medical must be valid if you are taking the exam on an aircraft.

Contact us for more information and to schedule your exam.

intheair-inital-examen

Initieel examen

PROFICIAT je hebt je opleiding afgewerkt en bent klaar om je examen af te leggen. Je mag hier best al trots op zijn. 

Wil je een bepaalde rating toevoegen op je vergunning, ook dan ben je hier op de juiste plaats.

Je kan bij ons je examen inplannen voor verschillende vergunningen en ratings op vliegtuig:

Contacteer ons voor je opties of meer informatie. Examen inplannen kan enkel na overleg en nazicht of aan alle voorwaardes werd voldaan.

Voor een CPL (A) moet ik aangeduid zijn door BCAA. Je mag me steeds (na overleg) noteren op de lijst van voorkeuren bij je aanvraag Designation of examiner.

 

 

intheair-revalidation-examen

Revalidation (wedergeldig maken)

Je rating is momenteel nog geldig en je wil je validity datum verlengen, dan heb je een revalidation van je rating nodig.

Volgende ratings kan je met een proficiency check verlengen binnen een periode van 3 maanden voorafgaand aan je validity datum:

Geldigheid van elke rating en speciale kenmerken:

Deze ratings kunnen afgetekend worden achteraan op je vergunning (BE, mogelijks anders voor andere landen)

Voor deze certificaten kan je een Assessment of Compentence afleggen 12 maanden voorafgaand aan je validity datum.

FI, IRI, CRI (A) SE en ME

De andere voorwaarden waarvan je aan minimaal 1 moet voldoen zijn ervaring en refresher training. Deze certificaten worden niet verlengd door aantekeningen op je vergunning maar een aanvraag loopt altijd via BCAA (voor BE, andere authority voor andere landen)
Meer details hierover kan je vinden in PART FCL, heb je een vraag hieromtrent dan mag je ons gerust contacteren om een specifiek geval uit te klaren.

Contacteer ons voor meer informatie en het inplannen van je examen.

intheair-renewal-examen

Renewal (hernieuwing)

Je rating is momenteel NIET meer geldig en je wil de rating hernieuwen zodat je de privileges hiervan opnieuw kan uitoefenen.

Contacteer ons voor je opties of meer informatie. Een examen inplannen kan enkel na overleg of aan alle voorwaarden werd voldaan.

intheair-inital-examen

Initial examination

CONGRATULATIONS you have completed your training and are ready to take your exam. You should be very proud. 

We can also be of service if you want to add a certain rating to your licence.

You can schedule your exam with us for various licences and ratings on the following aircraft:

Contact us to discuss your options or for more information. You can only schedule an exam after a consultation to ascertain whether you meet all the conditions.

For a CPL (A), I need to be designated by BCAA. You may always (after consultation) put me down on the list of preferences on your Designation of Examiner application.

intheair-revalidation-examen

Revalidation

If your rating is still valid and you want to extend your validity date, you need a revalidation of your rating.

The following ratings can be extended with a proficiency check within a period of three months prior to your validity date:

Validity of each rating and special characteristics:

These ratings can be signed off on the back side of your license (in Belgium, may be different in other countries.

For these certificates, you can take an Assessment of Competence 12 months prior to your validity date.

FI, IRI, CRI (A) SE and ME

The other conditions, at least one of which must be fulfilled are experience and refresher training. These certificates are not renewed by endorsements on your licence, an application is always made through BCAA (for BE, other authority for other countries)
You can find more details in PART FCL, if you have a question about this matter, please feel free to contact us for clarification regarding a specific case.

Contact us for more information and to schedule your exam.{

Renewal

Your rating is currently NOT valid and you want to renew it so that you can exercise your privileges again.

Contact us to discuss your options or for more information. You can only schedule an exam after a consultation to ascertain whether you meet all the conditions.