Let’s talk, maar niet op 121,5

Das gelukkig niet mijn lengte of mijn gewicht maar wel de noodfrequentie of GUARD frequentie. 121,5 is het internationale communicatie kanaal voor noodoproepen, een beetje zoals 112 met de telefoon.

Deze frequentie kan je gebruiken om in geval van nood op te roepen (je kan natuurlijk ook je huidige comm frequentie hiervoor gebruiken) en een controleur kan jou bereiken op dit kanaal als je het uitluistert natuurlijk.

Stel je hebt een verkeerde frequentie ingesteld maar je merkt dat niet direct op, dan kan de controlleur je oproepen op de noodfrequentie. Ze zeggen dan duidelijk je callsign, hun roepnaam, dan ‘calling you on 121,5’ en dan de boodschap. Bv How do you read?, switch frequentie to …, change heading/altitude of wanneer je een restricted of prohibited area nadert. Voor zones met minder ontvangst kan je 121,5 gebruiken om een relay te vragen aan een ander toestel. Je hebt altijd line-of-sight nodig en soms ben je te ver verwijderd van je ontvanger dan kan het ander toestel als tussenstation dienen. Je vraagt dan om je boodschap door te geven en als relay aircraft herhaal je gewoon de boodschap die voor de andere bedoeld is.

Een goede gewoonte is om in communicatie box 2 altijd 121,5Mhz actief te zetten en uit te luisteren. Ikzelf zet het volume lager op deze noodfrequentie zodat het je niet stoort maar dat je wel nog hoort wat er gezegd wordt.

Indien er een ELT wordt geactiveerd in je omgeving, krijg je ook een alarm te horen op 121,5Mhz (en ze zenden ook uit op 406 Mhz maar dat hoor je niet). ATC diensten kunnen op basis daarvan de richting van het signaal bepalen om de locatie van een noodgeval te vinden.

So listen tot 121,5
Talk if needed.